Over ons

Seksueel misbruik komt ook voor onder (reformatorische) christenen in Nederland. Bijna dagelijks spreekt het Reformatorisch Meldpunt mensen uit de reformatorische gezindte die seksueel misbruik meemaken of hebben meegemaakt. 

Het Reformatorisch Meldpunt wil bijdragen aan het verbeteren van de positie van slachtoffers van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte. 
Dit begint bij het bieden van een anoniem contactpunt voor de slachtoffers. Hier krijgen zij een luisterend oor en goed advies.
Onze reformatorische medewerkers spreken de taal van de slachtoffers en begrijpen de specifieke dilemma's in onze doelgroep. Slachtoffers ervaren veel steun via de anonieme contactmogelijkheden van het Reformatorisch Meldpunt. 

Begrip en steun vanuit de omgeving is voor een slachtoffer van seksueel misbruik noodzakelijk om de traumatische gebeurtenissen goed te kunnen verwerken. Daarom wil het Reformatorisch Meldpunt kennis over de problematiek van seksueel misbruik bij mensen in de reformatorische doelgroep vergroten. Zodat slachtoffers zo goed mogelijk opgevangen worden wanneer seksueel misbruik naar buiten komt. Op dit moment is dat nog te vaak niet het geval.  

Relatie tot kerkelijke meldpunten 
Binnen de reformatorische gezindte is bij de meeste kerkgenootschappen een kerkelijk meldpunt seksueel misbruik ingericht. Deze meldpunten zijn bedoeld voor het melden van seksueel misbruik in ambtelijke relaties binnen het betreffende kerkgenootschap. Het werk van het Reformatorisch Meldpunt is complementair aan het werk van de kerkelijke meldpunten en bestrijkt de terreinen die buiten de opdracht van de kerkelijke meldpunten vallen. Denk hierbij aan seksueel misbruik binnen familierelaties (incest) of in andere vertrouwensrelaties. 

Het Reformatorisch Meldpunt is in 2014 gestart als zelfstandig project. Sinds 1 oktober 2015 is het Reformatorisch Meldpunt onderdeel van Stichting Chris en Voorkom!