ANBI

ANBI-status: In aanvraag. 

D.V. begin 2018 zullen op deze pagina het financieel- en inhoudelijk jaarverslag 2017 van de Stichting Reformatorisch Meldpunt gepubliceerd worden.