Succesvol concert tegen seksueel misbruik


Woensdag, 15 november 2017


"Het was een mooie avond over een kwetsbaar onderwerp"

 
Vorige week zaterdag 11 november jl. vond in de St. Joriskerk het bijzondere concert plaats van projectkoor 'Ik zing mee'. Onder leiding van Jan-Hendrik van Schothorst werd een prachtige avond neer gezet ten bate van het Reformatorisch Meldpunt. Met een opbrengst van meer dan 5.500 euro kan het Meldpunt zich blijven inzetten voor slachtoffers van seksueel misbruik, voor begeleiding van hen en aandacht vragen voor de problematiek in de reformatorische gezindte.

Na een intensieve periode aan voorbereiding van het (project)koor, de muzikanten en de dirgent werden verschillende muziekstukken ten gehore gebracht.Namens het Reformatorisch Meldpunt was Pauline van Drie nauw betrokken bij de organisatie: "We kunnen concluderen dat het écht een succes was. Er heeft veel voorbereiding in gezeten, maar dat was het waard. Bijzonder om ons zo gezamenlijk in te zetten voor het Reformatorisch Meldpunt. Het projectkoor en het Reformatorisch Meldpunt wilden met deze avond aandacht vragen voor seksueel misbruik en bijdragen aan het bespreekbaar maken van de problematiek in de reformatorische gezindte. Dat is ons zeker gelukt! Een mooie avond over met een kwetsbaar onderwerp."

Stof tot nadenken
Vanuit zijn eigen ervaringen als pastoraal werker sprak Steven Middelkoop over seksueel misbruik. Open en kwetsbaar deelde hij over het thema. Voor aanwezigen die zelf met het probleem worstelen was de stof waarover hij sprak heftig, maar voor bezoekers die minder bekend waren met deze problematiek gaf het stof tot nadenken. 

Boekpresentatie
Op de avond werd ook het boek ‘Wat kunnen wij doen’ gepresenteerd aan de bezoekers. In het boek is aandacht voor de kring mensen rondom personen die te maken hebben met seksueel misbruik. Er is aandacht voor handelingsperspectieven, wat wel en niet gedaan moet worden, maar het geeft ook inzicht in de problematiek. Een echte aanvulling op materiaal dat over deze thematiek al beschikbaar is.
Het boek is nu tijdelijk te bestellen via het Reformatorisch Meldpunt. Gebruik daarvoor het bestelformulier hieronder. Na het verzenden van het formulier ontvangt u per mail een betaallink. Wanneer deze is voldaan via iDeal, zal het boek naar u toegezonden worden. De kosten per boek bedragen € 14,99 exclusief verzendkosten (€ 3,12).