Cor

Hier vertelt Cor zijn verhaal over het seksueel misbruik dat hem overkwam als klein jongetje en de gevolgen die dit heeft gehad in zijn verdere leven.

27 oktober 2016 – Cor

“Mijn naam is Cor en kom uit een gezin van 9 kinderen. Ik ben het 6de kind.
Ik was 4 jaar oud en moest een half uurtje wachten nadat de kleuterschool waarop ik zat uit was gegaan. Ik liep altijd met mijn oudste zus mee naar huis. Zij was 11 jaar oud. In dat half uurtje is het seksueel misbruik gebeurd. Ik werd meegenomen door een tankwagenchauffeur die olie had geleverd aan school.

In dat half uurtje werd ik voor mijn leven getekend. Ik was met de seks van die man in aanraking gekomen. Ik had dingen gezien die ik met mijn kinderogen niet had mogen zien. Het geheim was geboren. Ik voelde wel dat het niet goed was. Maar wat er precies niet goed was, wist ik niet.
Mijn kinderenjaren waren eenzaam voor mij omdat er allerlei seksuele processen in mijn hoofd afspeelden waar ik geen raad mee wist. Er werd überhaupt niet over seksualiteit gesproken.
Tijdens mijn puberjaren zat ik niet goed in mijn vel. Ik had moeite met mijn identiteit. Wat was ik? Wie was ik? Zal ik ooit later kunnen liefhebben en een vrouw vinden? Zal ik ooit vader worden? Ik dacht niet dat het voor mij weggelegd zou zijn.

Ik ontwikkelde mij als een leuke jongeman die aan aandacht van meisjes en jonge vrouwen geen gebrek had. Maar……. ik durfde geen contact te leggen.
Ik ben toen het gevecht met mijzelf aangegaan. Ik ontmoette mijn vrouw en we zijn getrouwd. Ik dacht dat ik had gewonnen. Ik wilde haar niet vertellen over het seksueel misbruik. Ik had besloten om dat geheim in mijn graf mee te nemen. Niemand zou het ooit te weten komen.

Mijn geloof speelde een grote rol in mijn leven. De vraag ‘Waar staat God in mijn verhaal?’, durfde ik mijzelf niet te stellen.

Toen ik 32 jaar was heb ik het toch aan mijn vrouw verteld. Zij gaf altijd al aan dat er iets met mij was. Intimiteit was moeilijk voor mij. Dat voelde zij goed aan, en ze vond dat niet normaal. Het was een periode van veel emotie en verdriet. Mijn vrouw heeft mij mede geleerd wie ik mocht zijn.

Daarnaast heb ik ook geleerd om alle moeilijkheden die voortkwamen uit het misbruik aan God te vertellen en bij Hem neer te leggen.
Dit is geen succes verhaal. Zo van: ik leg het bij God en alles is genezen. Het is een lange weg (van therapie) geworden waarin ik telkens weer een stukje van het misbruik kon loslaten. De laatste jaren heeft er een omkeer plaatsvonden waardoor ik mij gedrongen voel om iets met mijn misbruikervaring te gaan doen. Ik ben nu hulpverlener en geef hulp aan mannen die als kind met seksueel misbruik te maken hebben gehad.

Seksueel misbruik komt in alle lagen van de samenleving voor. Ook onder christenen.  Er wordt te weinig over seksueel misbruik gesproken omdat het een zeer onprettig onderwerp is. Voor mijzelf moest mijn geheim verteld worden, en ik moest de schaamte voorbij.
Het geheim verstoppen helpt niet omdat uiteindelijk het misbruik toch weer naar je toe komt. Je bent niet de enige die het is overkomen. Ik kan je vertellen dat er HOOP is. Met hulp van God en anderen komt er een tijd dat je het misbruik achter je kunt laten. 

De foto is gefingeerd. 

Doorpraten over het verhaal van Cor?

© Reformatorisch Meldpunt, 2016
Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Reformatorisch Meldpunt is het niet toegestaan de inhoud van bovenstaand artikel te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken.