ANBI

De Stichting Reformatorisch Meldpunt is in het bezit van een ANBI-status. Giften aan de stichting zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

 

 

De gegevens van de ANBI zijn te vinden in de jaarverslagen van de stichting Reformatorisch Meldpunt.

Inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2018
Inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2017

Anoniem contact Reformatorisch Meldpunt

Neem anoniem contact op

Via WhatsApp
0850 77 33 12

Meer anonieme contactmogelijkheden

Ervaringsverhalen

Praten helpt om het misbruik te verwerken. Deze ervaringsverhalen van slachtoffers kunnen jou helpen om te praten, aanmoedigen om het misbruik te stoppen en hoop geven.

Lees ervaringsverhalen

Bedankt voor uw stem op de ProLife Zorgcheque!

Dit jaar was het Reformatorisch Meldpunt één van de doelen van de ProLife Zorgcheque. Mede dankzij u hebben we de meeste stemmen geworven!