Seksueel misbruik: informatie

Welkom op onze pagina met informatie over seksueel misbruik. Hier geven we feitelijke informatie over het thema seksueel misbruik.

Wat is seksueel misbruik?

Seksueel misbruik is geweld dat een persoon iemand anders aandoet door seksuele of seksueel getinte handelingen. Seksueel misbruik bij kinderen is een vorm van kindermishandeling. Het ongewenst betasten, zoenen of gedwongen laten betasten valt onder aanranding. Officieel heet dit: Aanranding van de eerbaarheid.

Seksueel misbruik kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Er worden vervelende, seksueel getinte opmerkingen tegen jou gemaakt
  • Iemand maakt obscene gebaren naar jou
  • Je geslachtskenmerken worden ongewenst betast
  • Iemand zoent jou terwijl je dat niet wilt
  • Je wordt gedwongen om geslachtskenmerken te betasten terwijl je dat niet wilt
  • Je moet iemand seksueel bevredigen met je mond of met je handen terwijl je dat niet wilt
  • Iemand dringt ongewenst bij jou naar binnen, verkrachting

Ook volwassenen kunnen slachtoffer van seksueel misbruik zijn of worden.

Incest

Wanneer seksueel misbruik plaatsvindt tussen familieleden, dan wordt dat incest genoemd. Hieronder valt ook misbruik door stiefouders of huisvrienden. Omdat een slachtoffer daarmee ook een vertrouwensrelatie zou mogen hebben.

Anoniem contact Reformatorisch Meldpunt

Neem anoniem contact op

Via WhatsApp
06 4407 8214

Meer anonieme contactmogelijkheden

Ervaringsverhalen

Praten helpt om het misbruik te verwerken. Deze ervaringsverhalen van slachtoffers kunnen jou helpen om te praten, aanmoedigen om het misbruik te stoppen en hoop geven.

Lees ervaringsverhalen

Heeft u al gestemd op de ProLife Zorgcheque?

Dit jaar is het Reformatorisch Meldpunt één van de doelen van de ProLife Zorgcheque. Helpt u ook mee door ons uw stem te geven?