Seksueel misbruik: wie zijn daders?

Daders

Daders zijn meestal bekenden van het slachtoffer. Familie, de oppas, of een huisvriend(in). Voor de omgeving is het belangrijk om daarbij stil te staan!
Daders gebruiken hun macht over een slachtoffer om hem of haar te misbruiken. Machtsmisbruik hoort bij seksueel misbruik.
Het komt voor dat daders zelf vroeger slachtoffer waren. Maar let op: verreweg de meeste slachtoffers worden geen dader.

Anoniem contact Reformatorisch Meldpunt

Neem anoniem contact op

Via WhatsApp
0850 77 33 12

Meer anonieme contactmogelijkheden

Ervaringsverhalen

Praten helpt om het misbruik te verwerken. Deze ervaringsverhalen van slachtoffers kunnen jou helpen om te praten, aanmoedigen om het misbruik te stoppen en hoop geven.

Lees ervaringsverhalen

Bedankt voor uw stem op de ProLife Zorgcheque!

Dit jaar was het Reformatorisch Meldpunt één van de doelen van de ProLife Zorgcheque. Mede dankzij u hebben we de meeste stemmen geworven!