Financiële steun bij professionele hulp

*BERICHT JUNI 2024* Momenteel is het Fonds Reformatorisch Meldpunt niet in staat om nieuwe aanvragen toe te kennen. Het maximum aantal te ondersteunen hulpverleningstrajecten is bereikt. Het is wel mogelijk om een aanvraag in te dienen. U komt dan op de wachtlijst. 

Bij het verwerken van seksueel misbruik is professionele hulp belangrijk.
Soms kost een traject van professionele hulp veel geld. In veel gevallen wordt dit vergoed door de Zorgverzekeraar.
Maar dat is niet altijd het geval. Financiën kunnen dan een belemmering zijn voor het volgen van een therapietraject.

Om een helpende hand te bieden in situaties waar professionele hulp achterwege moet blijven vanwege financiën, is het Fonds Reformatorisch Meldpunt opgericht. Het Fonds wordt mogelijk gemaakt door kerken uit de reformatorische achterban.

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage vanuit het Fonds, zijn er de volgende voorwaarden:

  • Het (beoogde) professionele behandeltraject wordt ingezet als gevolg van seksueel misbruik.
  • Het Fonds vergoedt (een gedeelte van) de onkosten die niet door de zorgverzekeraar worden uitbetaald. Komen de zorgnota’s niet boven de vergoeding van de zorgverzekeraar uit, dan kan er geen beroep gedaan worden op het Fonds.
  • Het moet aannemelijk zijn dan de aanvrager de onkosten niet zelf kan betalen.
  • De aanvrager is minimaal 5 jaar (doop)lid (geweest) van een kerkverband uit onze achterban (oGGiN, GGiN, GG, HHK, CGK, PKN, of van een vergelijkbaar kerkverband).

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, wordt u van harte uitgenodigd om een aanvraag bij het Fonds te doen.

Aanvragen

Een aanvraag bij het Fonds kan worden ingediend door het aanvraagformulier onderaan deze pagina in te vullen en te verzenden. Hierbij worden de volgende gegevens gevraagd:

  • Adres- en contactgegevens.
  • Het kerkverband waar u lid van bent.
  • Uw motivatie om een aanvraag voor een bijdrage te doen.
  • Een behandelplan met een indicatie van de onkosten.
  • Polisblad van uw zorgverzekering.

Het is niet mogelijk om anoniem een aanvraag in te dienen bij het Fonds Reformatorisch Meldpunt.
De gegevens van de aanvrager worden niet gedeeld met derden.

Procedure

De acceptatiecommissie van het Fonds Reformatorisch Meldpunt beoordeelt maandelijks de binnengekomen aanvragen, in de regel aan het einde van de maand. Nadat een aanvraag is beoordeeld, krijgt een aanvrager hiervan zo spoedig mogelijk bericht. 

Ook op deze websitepagina is de Disclaimer van het Reformatorisch Meldpunt van toepassing.

Anoniem contact Reformatorisch Meldpunt

Neem anoniem contact op

Via WhatsApp
0850 77 33 12

Meer anonieme contactmogelijkheden

Ervaringsverhalen

Praten helpt om het misbruik te verwerken. Deze ervaringsverhalen van slachtoffers kunnen jou helpen om te praten, aanmoedigen om het misbruik te stoppen en hoop geven.

Lees ervaringsverhalen

Bestel het boek ‘Wat wij kunnen doen’


Dit boek is speciaal geschreven voor omstanders van seksueel misbruik: familie, docenten en ambtsdragers.

Meer informatie en bestelformulier