Signaleren

Signaleren van seksueel misbruik

Je hebt een gevoel, maar je kunt het geen naam geven. Je weet wel dat het niet helemaal pluis is. Herken je dat? Doe daar wat mee! Jij kunt het verschil maken in het leven van een slachtoffer. Wees niet bang om er iets mee te doen!

Seksueel misbruik stopt nooit vanzelf.
Een oplettend familielid, een docent, een goede kennis kan een groot verschil maken in het leven van een slachtoffer.

Hoe herken je seksueel misbruik?

Hieronder staan psychosociale en lichamelijke signalen, symptomen of kenmerken die kunnen wijzen op seksueel misbruik. Let op: één signaal zegt vaak weinig. De meeste slachtoffers van seksueel misbruik laten meerdere symptomen zien. Sluit ook uit of signalen een andere oorzaak kunnen hebben dan seksueel misbruik.

Psychosociaal:

 • Negatief zelfbeeld / lichaamsbeeld
 • Angstige of depressieve gevoelens
 • Slechte (school)prestaties
 • Concentratieproblemen
 • Spijbelgedrag
 • Isolerend gedrag
 • (Seksueel) uitdagend en opstandig gedrag
 • Agressie of juist een verregaande meegaandheid
 • Stemmingswisselingen / hyperactiviteit
 • Niet bij de leeftijd of ontwikkelingsniveau passende kennis over seksualiteit
 • Overmatig zoeken naar lichamelijk contact
 • Angst voor lichamelijk contact en schrikreacties bij aanrakingen
 • Niet durven uitkleden
 • Buitengewone angst voor bepaalde personen
 • Aangeven dat hij/zij een geheim heeft en hij/zij weigert erover te praten
 • Vertellen over seksueel misbruik of daar toespelingen op maken
 • Verslavingsproblemen
 • Zelfverwonding / suïcideneiging of poging
 • Dissociatieve stoornissen

Lichamelijk:

 • Aanhoudende buik- of hoofdpijn
 • Aanhoudende vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen / snel toenemend over- of ondergewicht

Hoe kan ik wat doen met dat niet-pluis gevoel?

Anoniem contact Reformatorisch Meldpunt

Neem anoniem contact op

Via WhatsApp
0850 77 33 12

Meer anonieme contactmogelijkheden

Ervaringsverhalen

Praten helpt om het misbruik te verwerken. Deze ervaringsverhalen van slachtoffers kunnen jou helpen om te praten, aanmoedigen om het misbruik te stoppen en hoop geven.

Lees ervaringsverhalen

Bestel het boek ‘Wat wij kunnen doen’


Dit boek is speciaal geschreven voor omstanders van seksueel misbruik: familie, docenten en ambtsdragers.

Meer informatie en bestelformulier