Misbruikt door de organist van de kerk

Hier schrijft Marius zijn verhaal over seksueel misbruik in zijn jeugd door de organist van de kerk.

4 december 2023 – Marius, 55 jaar

“In mijn jonge jaren was ik een vrolijke jongen die altijd wel in was voor een grapje. Ik kom uit een gezin met vader, moeder en 2 broers. Het was best wel een hecht gezin, al ging er veel aandacht uit naar mijn vader die al op 45-jarige leeftijd was afgekeurd. Hij was vaak ziek. Mijn lagereschooltijd ging mij goed af. Totdat.

Organist

Ik was rond de 10 jaar, hooguit 11 jaar toen het misbruik begon en het heeft meer dan 10 jaar geduurd. De dader was organist in onze kerkelijke gemeente. Zijn ouders waren bevriend met mijn ouders, dus we hadden vaak contact over en weer. Het begon ineens toen hij op zaterdagmiddag alleen thuis was en ik het RD bezorgde (die verscheen toen nog op zaterdagmiddag). Hij zat orgel te spelen en omdat hij wist dat ik daarvan hield nodigde hij mij uit en begon ineens aan mij te zitten. Ik vond dat gek, maar ik ben nu 55 jaar en in mijn jeugd was er weinig of geen seksuele voorlichting thuis noch op school. Dus toen hij zei dat dit ‘normaal’ was en iedereen dat deed, geloofde ik het. Het ging echter van kwaad tot erger en…ik moest het geheim houden, mocht er met niemand over praten.

Ik had wel goed contact met familie en vrienden, maar omdat het een geheim was, kon niemand mij tot steun zijn. In die tijd kelderden mijn schoolresultaten. Ik zou Mavo doen, maar haalde allemaal onvoldoendes. Zelfs toen ik de brugklas 2 keer gedaan had, trok niemand aan de alarmbel, ook niet toen ik recalcitrant gedrag ging vertonen. Niemand wist ervan, ja, vriendjes met wie ik ook experimenteerde en die, na jaren later bleek, ook door ouderen misbruikt waren.

Toen ik bijna 18 jaar was kreeg ik een ernstig brommerongeluk en lag ik bijna 4 weken in het ziekenhuis. Ernstig beschadigd, maar toen stopte het misbruik wel een hele tijd. Echter toen hij thuis op bezoek was, kon hij het niet laten om weer aan me te zitten en door te gaan waar hij gestopt was!

Toen ik 23 jaar was en mijn ouders niet thuis waren, kwam hij weer en waren we boven toen ineens mijn broer kwam vertellen dat hij vader geworden was. Ik heb er mijn broer nooit over gehoord wat zijn reactie was toen hij mij met dader naar beneden zag komen. Dat was wel gelijk het einde van het misbruik.

Ongeloof bij omstanders

Het duurde nog jaren voor ik er mee naar buiten kwam. Inmiddels was ik al 6 of 7 jaar getrouwd toen ik het geheim voor de eerste keer vertelde.

De reactie in mijn omgeving op mijn doorbreken van het zwijgen was ongeloof. De kerkenraad ‘verweet’ mij dat ik in eerste instantie gezegd zou hebben dat mijn broer het gedaan had en dat ik later de schuld op de organist schoof. Ik voelde me in de steek gelaten en heb nooit de steun ontvangen vanuit de kerkelijke gemeente die ik had horen krijgen. Ja, mijn verhaal werd zelfs door de predikant tijdens een ledenvergadering van de zangvereniging (waar ik tot voorzitter gekozen was) naar buiten gebracht. Mijn familie heeft me waar mogelijk gesteund en mijn vrouw heeft altijd achter mijn gestaan, hoe moeilijk zij het ook gehad heeft.

Nadat ik het zwijgen over het misbruik had doorbroken, ben ik bij Eleos in Dordrecht terecht gekomen. Omdat door het misbruik ook niet duidelijk was of ik homofiele gevoelens had, ging ik ook naar Amsterdam waar destijds de EHAH zat (Evangelische Hulp aan Homofielen). Ik volgde mannengroepen met weinig tot geen resultaat, want de onderliggende oorzaak werd niet benoemd. Het was van de ene therapeut naar de andere gaan en van de ene hulpverleningsinstantie naar de andere. Totdat ik vorig jaar een enquête invulde op internet over traumaseksualiteit. Daarna volgde ik gesprekken bij Praktijk den Uijl in Nieuwerkerk aan den IJssel, specifiek gericht op traumaverwerking. Daar bleek dat ik trauma’s heb opgelopen en PTSS ontwikkeld heb. Van daaruit kan nu gewerkt worden aan herstel.

Wandeling

Al heb ik nog steeds gesprekken bij de psychotherapeut, inmiddels ben ik al ruim 3 jaar werkzaam als ervaringsdeskundige bij Eleos. Dit voorjaar heb ik een scholing gevolgd: ‘Werken met (seksueel) geweld en trauma’. Ik ben bezig met het ontwikkelen van een wandeling, speciaal gericht op slachtoffers van seksueel misbruik, om dichter bij hun emoties te komen. Juist ook vanuit Bijbels oogpunt wordt er elke wandeling een tekst uit de Bijbel genoemd om vanuit het Woord troost te kunnen bieden. Het geheim mag doorbroken zijn en ik hoop zo andere slachtoffers tot steun te mogen zijn door een luisterend oor te bieden en tips te geven hoe met deze tere zaken om te gaan.

Winst

Ik weet wel zeker dat er in (reformatorisch) Nederland nog veel winst te behalen valt rondom het thema seksueel misbruik. Er blijft nog te veel onder de dekmantel. Ik hoor schrijnende verhalen van kinderen en jongeren die nog steeds misbruikt worden. Daarom is het goed, ook vanuit het Reformatorisch Meldpunt, om steeds opnieuw aandacht te vragen voor seksueel misbruik en te werken aan het voorkomen en stoppen van seksueel misbruik.

Tegen iedereen die op dit moment te maken heeft met seksueel misbruik, wil ik zeggen: “Word jij op dit moment misbruikt? Misschien wel overladen met cadeautjes zodat je zult zwijgen over wat er gebeurt? Doorbreek het geheim, ga praten, neem iemand in vertrouwen! Seksueel misbruik is niet normaal. Of het nu een broer is of een vriend, iemand uit de kerk of wie dan ook: iedereen heeft met zijn vingers van jou af te blijven! Zoek iemand op wie je vertrouwt en vertel het. Blijf niet langer met dit geheim rondlopen!”

De foto’s zijn gefingeerd.

Doorpraten over het verhaal van Marius?

© Reformatorisch Meldpunt, 2023
Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Reformatorisch Meldpunt is het niet toegestaan de inhoud van bovenstaand artikel te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken.