Gedwongen penetratie: een onbekend fenomeen

Op woensdag 9 oktober jl. werd door de Trauma Experts een symposium georganiseerd. Vanuit het Reformatorisch Meldpunt waren we hierbij aanwezig.

De Trauma Experts is een samenwerking tussen experts op het gebied van diagnostiek en behandeling het getraumatiseerde kind. De deelnemers aan deze samenwerking zijn afkomstig van GGZ instellingen die gespecialiseerd zijn op deze problematiek. Eén keer per jaar wordt een symposium georganiseerd, waarbij verschillende thema’s aan bod komen. We lichten een aantal lezingen uit.

Veel misbruik onder mensen met een LVB
In één van de lezingen kwam naar voren dat het percentage mensen dat wordt misbruikt onder Licht Verstandelijk Beperkten (LVB’s) twee keer zo hoog is als onder gemiddeld intelligente mensen. Vier op de tien jongens is misbruikt en zelfs zeven op de tien meisjes. Om dit probleem aan te pakken, is het nodig dat alle mensen rondom iemand met een LVB met elkaar samenwerken.

Intensieve traumabehandeling
Mensen met meerdere trauma’s ontwikkelen vaak PTSS. De behandeling van deze trauma’s kan erg lang duren, juist omdat er zoveel is om te verwerken. Tijdens een Intensieve Traumabehandeling (ITB) wordt er gedurende een aantal weken met verschillende therapeuten gewerkt aan het genezen van de PTSS-klachten. In de reguliere GGZ wordt steeds duidelijker hoe belangrijk dit is. De resultaten van de ITB zijn tot nu toe erg positief.

Seksueel misbruik bij jongens
Seksueel misbruik bij jongens is een onderbelicht thema. In onze Nederlandse maatschappij heerst het beeld dat misbruik bij jongens weinig voorkomt en niet ernstig is. In ieder geval lang niet zo erg als seksueel misbruik bij vrouwen. ‘Gedwongen penetratie’ als onderdeel van seksueel misbruik bij jongens is nóg minder bekend. Juridisch gezien valt gedwongen penetratie slechts onder aanranding, met bijbehorende lage straffen. Door het beeld in de maatschappij is het voor misbruikte jongens moeilijk om hun verhaal te doen. Er komen dan ook nauwelijks jongens in de hulpverlening terecht. Op dit terrein is nog veel te winnen in Nederland.