In december 2020 werd bekend dat er een landelijk Meldpunt komt voor de Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Mogelijk sluiten ook de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland aan.

Het Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken, zoals het nieuwe Meldpunt genoemd wordt, is een stichting. Sinds 2 januari 2021 is het actief en operationeel. Er kan dagelijks gebeld worden tussen 9.00 en 17.00 uur naar het telefoonnummer 06-10815664. Maria Vermeulen is de coördinator van het Meldpunt en neemt de telefoon op. Ook kan een formulier ingevuld worden om contact op te nemen.
Het Meldpunt is bedoeld als eerste opvang, advisering en doorverwijzing in het kader van seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Het gaat om seksueel misbruik door een persoon die een formele rol heeft/had in de plaatselijke kerk (bijvoorbeeld een predikant, ambtsdrager of koster), dan wel een rol heeft/had in opdracht van de kerk (bijvoorbeeld organist, dirigent, jeugdwerker).

De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland besluiten in een synodevergadering van juni 2021 of zij ook deel gaan nemen aan het Meldpunt.

Lees meer informatie over het Meldpunt Reformatorische Kerken en de werkwijze van het Meldpunt.