Deze week was in het Reformatorisch Dagblad te lezen dat de Gereformeerde Gemeenten besloten hebben een Meldpunt seksueel misbruik in te richten. Het Reformatorisch Meldpunt is blij met deze ontwikkeling binnen het kerkgenootschap.

Binnen de Gereformeerde Gemeenten is sinds een aantal jaren een Adviescommissie seksueel misbruik in pastorale en/of kerkelijke gezagsrelaties actief. Voorzitter hiervan is Ds. F. Mulder uit Rhenen. Deze Commissie is bedoeld voor advies bij seksueel misbruik van leden of doopleden van het kerkgenootschap, die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris van de Gereformeerde Gemeenten. Het Reformatorisch Meldpunt is blij met de beoogde uitbreiding hierop.

Ook binnen andere kerkgenootschappen zijn Meldpunten actief. Hieronder een overzicht:

Heeft u/heb jij te maken (gehad) met seksueel misbruik? Schroom niet om contact op te nemen met één van de genoemde Meldpunten, of neem anoniem contact op met het Reformatorisch Meldpunt.