Vanaf 1 juli 2024 wordt de nieuwe Wet seksuele misdrijven van kracht. Het doel van deze nieuwe wet is om slachtoffers van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag beter te beschermen, zowel offline als online.

Wat verandert er in de nieuwe wet?

Een van de meest opvallende veranderingen is dat slachtoffers niet langer hoeven te bewijzen dat ze onder dwang stonden tijdens seksueel misbruik.

Seksueel contact dat wordt doorgezet terwijl uit signalen blijkt dat de ander niet wil, wordt strafbaar. Onder signalen valt ook passiviteit, wat ontstaat bij het uit angst bevriezen van het lichaam. In 70% van de gevallen gebeurt dit bij een slachtoffer tijdens seksueel geweld.

Offline en online

Bovendien wordt seksuele intimidatie in openbare ruimtes, inclusief online platforms en sociale media, strafbaar gesteld. Het doel is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag offline en online even strafbaar is.

Ook het doelbewust communiceren met kinderen op een seksuele en schadelijke manier, bekend als ‘sexchatting’, is in de nieuwe wet strafbaar. 

Juridisch bewijs seksueel geweld blijft moeilijk

Met deze nieuwe wet zal het juridisch bewijzen van seksueel geweld nog steeds moeilijk blijven, omdat meestal de enige getuigen de twee betrokkenen zijn. Het Ministerie van Justitie benadrukt dat ondersteunend bewijs (zoals sporen op het lichaam, camerabeelden of tekstberichten) noodzakelijk zal blijven bij het ondersteunen van aangiftes. 

Verder is belangrijk dat verkrachting niet meer kan verjaren in de nieuwe wet. Slachtoffers kunnen dan zelf bepalen of én wanneer zij aangifte doen.

Meer details over de nieuwe Wet seksuele misdrijven

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de inhoud van de nieuwe Wet seksuele misdrijven.