Vanaf april brengt het Reformatorisch Meldpunt iedere maand een nieuwe video van een slachtoffer van seksueel misbruik uit.

Bekijk hieronder de eerste video uit de serie.

Door slachtoffers zelf aan het woord te laten, worden de gevolgen van seksueel misbruik op een indringende manier duidelijk. Het meldpunt werkt hiermee aan bewustwording over de problematiek.

Slachtoffers die meewerken aan de video’s doen dit om anderen die op dit moment in een situatie van misbruik zitten, op te roepen om te spreken over misbruik. Ook willen zij hen laten weten dat ze niet de enige zijn die misbruik overkomt. Berna de Ruiter, projectleider van het Reformatorisch Meldpunt: “Enorm dapper hoe deze mensen spreken over het misbruik dat hen overkwam en welke stappen zij gezet hebben zodat het misbruik kon stoppen. Het doorbreken van het zwijgen blijkt telkens opnieuw een onmisbaar onderdeel voor heling.”

© Reformatorisch Meldpunt, 2016
Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Reformatorisch Meldpunt is het niet toegestaan de inhoud van bovenstaande video te gebruiken of openbaar te maken.