Vandaag bestaat het Reformatorisch Meldpunt 1 jaar als anoniem contactpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun omgeving. In dit nieuwsbericht een samenvatting van en terugblik op dit bijzondere eerste jaar.

Aantal hulpvragen en thematiek

In het eerste jaar ontving het Reformatorisch Meldpunt bijna 250 hulpvragen.
Deze hulpvragen worden onderverdeeld in 5 thema’s: Slachtoffer van seksueel misbruik, Naaste slachtoffer van seksueel misbruik, Kindermishandeling, Relatie & Seksualiteit en Overig.
Het merendeel van het aantal hulpvragers is zelf een slachtoffer van seksueel misbruik. Dit betekent dat onze anonieme contactmogelijkheden inderdaad laagdrempelig zijn. We zijn dankbaar om dat te mogen merken.

Geslacht en leeftijd hulpvragers

In 40% van de gesprekken was de leeftijd van de hulpvrager niet bekend. In 24% van de gevallen was het geslacht niet bekend. In de meerderheid van de gesprekken zijn deze gegevens wel bekend.

Het overgrote deel van de hulpvragers is vrouw. Dit past bij het beeld dat er meer vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik zijn dan mannelijke slachtoffers. Toch mogen mannelijke slachtoffers niet vergeten worden. Voor hen is het vaak nog moeilijker dan voor vrouwelijke lotgenoten om de stap om te spreken te zetten.

De grootste groep van de hulpvragers is tussen de 21 en de 30 jaar. De tweede groep is tussen de 11 en de 20 jaar. Hieruit blijkt dat het Reformatorisch Meldpunt met name jongere mensen spreekt.

Daders van seksueel misbruik

In 39% van de gevallen was niet bekend bij het Reformatorisch Meldpunt in welke relatie de dader tot het slachtoffer stond.

De grootste groep van de slachtoffers heeft te maken met seksueel misbruik door een man in de familiekring.

Kille cijfers en de verhalen daarachter

De cijfers zijn kil. Waar het om gaat, zijn de verhalen achter deze hulpvragen. Waar mensen te maken hebben met veel leed en pijn. Waar mensen dringend professionele hulp en steun uit de omgeving nodig hebben.
Voor deze mensen zijn de coaches van het Reformatorisch Meldpunt er. Om te luisteren en om mee te denken in hun situatie. Het betekent een groot verschil voor een hulpvrager wanneer hij of zij gehoord wordt, dat er meegedacht en meegebeden wordt (al weten we niet wie de hulpvrager is).

Video’s van voormalige slachtoffers

In het eerste jaar van het Reformatorisch Meldpunt is een videoserie van voormalige slachtoffers opgenomen en gepubliceerd op deze website.
Eén centrale boodschap komt terug in iedere video: Ga praten over seksueel misbruik. Dit is een belangrijke oproep voor mensen die te maken hebben met seksueel misbruik. Bekijk de video’s hier.

De medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt hopen het komende jaar opnieuw veel mensen tot steun te mogen zijn.