De onderwijsinspectie ontvangt ieder jaar een heel aantal meldingen over geweld op scholen. De laatste jaren zien ze een relatieve toename in het aantal meldingen van seksueel misbruik en seksuele intimidatie waarbij schoolpersoneel betrokken is. De inspectie zegt dit een ‘zorgelijke trend’ te vinden.

In de factsheet over de meldingen 2019-2020 is te zien dat in het schooljaar 2019/2020 69% van het aantal meldingen van seksueel misbruik een ‘met taken belast persoon’ betrof. Dit gaat over leraren, ondersteunend personeel, etc. In 2018/2019 was het nog de helft van het aantal meldingen van seksueel misbruik bij de inspectie dat over het schoolpersoneel ging.

De categorie seksuele intimidatie wordt apart geregistreerd. Ook in deze categorie was een vergelijkbaar beeld te zien: nu gaat het in 64% van de meldingen over schoolpersoneel, in 2018/2019 was dit nog 54%.

Doordat de scholen in 2020 een lange tijd gesloten waren, is een vergelijking met voorgaande jaren op basis van aantallen niet mogelijk. De inspectie noemt geen verklaring voor de relatieve toename van de betrokkenheid van het schoolpersoneel in de meldingen over seksueel misbruik en intimidatie.