Op D.V. 16 april 2024 organiseert Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken een symposium voor ambtsdragers en professionals met als thema: “Als grenzen worden overschreden, thuis of in de kerk”.

Na een hoofdlezing door dhr. P. Eikelboom zal een tiental workshops aangeboden worden. Ook het Reformatorisch Meldpunt verzorgt een workshop tijdens het symposium. Deze workshop heeft als titel: “Omstanders kunnen helpen, hoe dan?”.

Andere onderwerpen van workshops zijn: Herstellen na seksueel trauma, kerkrechtelijk handelen na seksueel misbruik, verzoening en vergeving, inzet van plaatselijke vertrouwenspersonen. Aan het einde van het symposium zal een forumgesprek gehouden worden. 

De dagvoorzitter is dhr. G. van Leeuwen.

Het symposium start om 16.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Het wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief in Gouda.

U kunt zich aanmelden via deze pagina.