In 2019 ontving het Reformatorisch Meldpunt 400 hulpvragen. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2018 (440 hulpvragen). Het is voor het eerst sinds de oprichting van het Meldpunt dat het aantal hulpvragen iets daalde. Driekwart van de hulpvragers is vrouw, en meer dan de helft is jonger dan 30 jaar. 

Hulpvragers kunnen anoniem contact opnemen met de coaches van het Reformatorisch Meldpunt via WhatsApp, chat, telefoon of e-mail. De top 3 van de gespreksdoelen waren evenals vorig jaar het bieden van een luisterend oor, doorverwijzen naar professionele hulpverlening en het advies om hulp te zoeken in de naaste omgeving. Het vaakst werd er via WhatsApp contact opgenomen.

Fonds Reformatorisch Meldpunt
Bij het Fonds Reformatorisch Meldpunt waren er in 2019 drie aanvragen, waarvan er twee werden toegekend. Het Fonds Reformatorisch Meldpunt is bedoeld voor financiële ondersteuning bij professionele hulp na seksueel misbruik, in situaties waar deze hulp moeilijk of niet door de aanvrager zelf bekostigd kan worden. Het Fonds wordt mogelijk gemaakt door kerken uit de reformatorische achterban. We zijn dankbaar dat we ook op deze manier voormalige slachtoffers van seksueel misbruik kunnen bijstaan.

2020
Het Reformatorisch Meldpunt blijft aandacht vragen voor het thema seksueel misbruik. 2020 is een jaar waarin de corona crisis centraal staat, wat wij bij het Meldpunt ook merken. Tijdens de lock-down nam het aantal contactmomenten bij het Reformatorisch Meldpunt af. Nu er steeds meer versoepelingen doorgevoerd worden, merken we duidelijk een toename in de hulpvragen die ons bereiken.
We hopen ook dit jaar weer aan veel slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik een luisterend oor te mogen bieden.

Lees het Jaarverslag 2019 van het Reformatorisch Meldpunt