In november jl. was onze vrijwilligersdag voor de chatcoaches en andere vrijwilligers. We vertellen u graag meer over deze leerzame dag.

We begonnen de dag met een confronterende maar ook inspirerende presentatie van een jeugd-wijkagent. Hij heeft in zijn werk veel te maken met sexting. Sexting is het versturen van seksueel getinte beelden via online media. Dit gaat fout wanneer beelden ongewenst doorgestuurd worden. Over deze situaties ging zijn presentatie, met als doel om ons bewust te maken hoe vaak dit voorkomt en in welke heftige vormen dit gebeurt onder jongeren.

Mobieltje

We kregen tools hoe te reageren als jongeren met dit soort problemen bij het Reformatorisch Meldpunt terecht komen. We hoorden geen verrassende, maar wel opzienbarende feiten: seksueel misbruik onder jongeren begint vaak online, en de leeftijd dat kinderen in aanraking komen met pornografisch en ander seksueel materiaal wordt steeds lager. De vraag de jeugd-agent vaak stelt aan ouders is: “Op welke leeftijd wilt u dat uw kind in aanraking komt met pornografisch materiaal?” Dit is dezelfde leeftijd als wanneer u kind een mobieltje krijgt. De presentatie heeft ons met de neus op de feiten gedrukt én ons gemotiveerd om de strijd tegen seksueel geweld te blijven strijden. Een bemoedigende tekst die langskwam was Romeinen 12:21; “Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.”

Chattraining

Na een gezellige lunch was er voor de chatcoaches een training vanuit stichting Chris/Voorkom over online chattechnieken. Onze chatcoaches zijn hiermee weer extra toegerust in deze vaardigheden om de online gesprekken te voeren. Het anonieme chatten vraagt om bijzondere vaardigheden omdat er tere onderwerpen besproken worden in een anoniem, online gesprek. Door deze training zijn we er weer achter gekomen dat juist het anonieme chatcontact één van onze krachten is die voor mensen drempelverlagend kan werken. Wij hopen hiermee steeds meer mensen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik te bereiken en helpen.