Sinds vorige week staan er steeds meer berichten in de media over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht The Voice of Holland (TVoH). Programmamaker en presentator Tim Hofman bracht dat aan het licht in een uitzending van zijn programma BOOS. Hierin vertellen slachtoffers over wat hen was overkomen en waarom ze hier nooit eerder over hebben verteld.

Alles wat naar voren komt in dit schandaal aan macht, schuldgevoel en het zwijgen is kenmerkend voor situaties waarin seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag speelt. We leggen deze elementen van macht, schuldgevoel en zwijgen uit.

Macht

Seksueel misbruik kan plaatsvinden wanneer er sprake is van macht. Bij een talentenjacht is dit duidelijk: over deelnemers wordt beslist, en degenen die beslissen zitten in de machtpositie. Wanneer hier niet op de goede manier mee wordt omgegaan, kunnen gemakkelijk grenzen worden overschreden. Het Reformatorisch Dagblad schrijft in een artikel over de misstanden bij The Voice: “De grens tussen macht en misbruik daarvan is dun.” Dat is ook hier weer gebleken.

Schuldgevoel

Eén van de slachtoffers van The Voice vertelde zichzelf erg schuldig te voelen na het grensoverschrijdende gedrag. Ze vroeg zich af of ze het gebeuren misschien zelf had uitgelokt of op een andere manier aanleiding had gegeven. Schuldgevoel is een kenmerk van seksueel misbruik. Alle slachtoffers ervaren dit. Onterecht. Juist vanwege het misbruik van een machtspositie kan het slachtoffer niet schuldig zijn. Het heeft vaak veel tijd nodig voor een slachtoffer om dit echt te ervaren en het schuldgevoel achter zich te laten.

Zwijgen

Hoe komt het dat we nu pas slachtoffers horen over gebeurtenissen die al in 2016 of 2017 hebben plaatsgevonden? Ook zwijgen over seksueel misbruik is iets wat veel voorkomt. Het kan zelfs tientallen jaren duren voor iemand de stap durft te zetten om iets over het misbruik te vertellen. Schuld- en schaamtegevoel spelen hierbij een belangrijke rol. Bij The Voice speelt onder andere de afhankelijkheidspositie een rol. Eén van de deelnemers vertelde te zwijgen om niet “de lastige deelnemer” te worden. Ook vertelde ze niet het gevoel te hebben iets uit te kunnen richten tegen de organisatie. Dit zijn allemaal drempels om te gaan spreken waardoor het zwijgen standhoudt.

Praten helpt!

Het zwijgen bij The Voice is nu doorbroken. Dit is positief. Bij het Reformatorisch Meldpunt weten we uit de anonieme gesprekken die wij voeren met mensen dat praten over seksueel misbruik echt helpt. Wanneer je gaat praten over seksueel misbruik, hoef je het geheim niet meer alleen te dragen. Er kan hulp gezocht worden om het seksueel misbruik te verwerken. Dat maakt verschil in jouw leven!
Wil jij ook praten over jouw situatie waarin je te maken hebt (gehad) met seksueel misbruik? Neem volledig anoniem contact op met het Reformatorisch Meldpunt.

Anoniem chatten, Whatsappen of mailen