In april 2022 werd, naar aanleiding van het programma BOOS over de talentenjacht The Voice of Holland (TVoH), de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer aangesteld. Het is haar taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de aanpak van seksueel geweld.

Met haar team publiceerde zij een impactoverzicht over seksueel geweld. Hierin zijn recente cijfers te vinden over hoeveel mensen seksueel geweld meemaken en welke gevolgen zij ervaren. Er is te lezen dat 62% van de slachtoffers zegt gevolgen te ervaren door het seksueel geweld. De drempel om te vertellen over seksueel misbruik is erg hoog. Redenen hiervoor zijn de angst om de schuld te krijgen, angst voor negatieve reacties, de verwachting geen steun te krijgen en gevoelens van schaamte.

Het impactoverzicht van de regeringscommissaris is een goede stap naar het vergroten van het bewustzijn over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in Nederland.

Lees het volledige impactoverzicht
Website regeringscommissaris