De Stichting Reformatorisch Meldpunt heeft het inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2017 online gepubliceerd.
Uit de resultaten van het verslag blijkt dat het Meldpunt in 2017 ruim 300 hulpvragen ontving. Dit is een stijging van 25% ten opzichte van 2016. 

Hulpvragers kwamen het vaakst op de chat voor een luisterend oor. Op de tweede plaats stond als gespreksdoel het advies om professionele hulpverlening te zoeken. Een hulpvrager: “Fijn, zo’n luisterend en meedenkend oor.”

Fonds

In 2017 werd het Fonds Reformatorisch Meldpunt opgericht. Hiermee kunnen slachtoffers van seksueel misbruik met beperkte financiële middelen toch een professioneel hulpverleningstraject ontvangen. Veel reformatorische kerken hebben het Fonds gesteund. In 2017 werd één keer een beroep gedaan op dit Fonds.

Vooruitblik

In het jaar 2018 heeft de Stichting Reformatorisch Meldpunt in het bijzonder aandacht voor het thema Signaleren van seksueel misbruik. De stichting merkt uit gesprekken met hulpvragers, scholen en kerken dat hier veel vragen liggen. Dit jaar vraagt de stichting er op verschillende manieren, waaronder door middel van specifieke blogs met vragen op deze website, aandacht voor. Hiermee wil de Stichting Reformatorisch Meldpunt bijdragen aan het (verder) voorkómen van seksueel misbruik.

Help mee!

Zonder financiële middelen kan het werk van het Reformatorisch Meldpunt niet bestaan. Wilt u (ook) dit jaar meehelpen om het werk voor slachtoffers van seksueel misbruik mogelijk te maken? Geef dan uw gift via de doneer pagina of maak zelf uw bijdrage over op IBAN: NL69 RABO 0107 7689 17 t.n.v. Reformatorisch Meldpunt.