ANBI

De Stichting Reformatorisch Meldpunt is in het bezit van een ANBI-status. Giften aan de stichting zijn daarom fiscaal aftrekbaar. 
De gegevens van de ANBI zijn te vinden in het inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2017 van de Stichting Reformatorisch Meldpunt.