Het inhoudelijk en financieel jaarverslag van 2023 van Stichting Reformatorisch Meldpunt is zojuist online gepubliceerd.

Enkele hoofdpunten uit het Jaarverslag 2023

In 2023 steeg het aantal hulpvragen bij het Reformatorisch Meldpunt licht: er waren 270 hulpvragen (in 2022 waren het er 240).
De meest gebruikte kanalen zijn de chat op de website en de anonieme WhatsApp, die allebei 100 hulpvragen ontvingen. De top 3 van de gespreksdoelen waren evenals vorig jaar: (1) het bieden van een luisterend oor, (2) doorverwijzen naar professionele hulpverlening en (3) het advies om hulp te zoeken in de naaste omgeving.

Fonds

In 2023 ontving het Fonds Reformatorisch Meldpunt één nieuwe aanvraag. Deze aanvraag werd toegekend.

Vooruitblik

Ook in 2024 blijven we aandacht vragen voor het thema seksueel misbruik. We willen eraan werken om online op onze website én op sociale media meer aanwezig te zijn. Hiervoor is inmiddels een samenwerking gestart met een extern bureau. We willen opnieuw een lotgenotendag organiseren. Verder verwachten we dat de financiële positie van het Reformatorisch Meldpunt de komende tijd gezond zal blijven door giften uit de achterban.

Wilt u slachtoffers van seksueel misbruik steunen?

Slachtoffers van seksueel misbruik kunt u steunen door goed op hun verhaal te reageren. Lees onze tips over hoe u zelf een slachtoffer van seksueel misbruik kunt steunen als omstander.

Wij vragen ook of u wilt bidden voor slachtoffers, omstanders en hulpverleners. Gebed is hard nodig! Daarmee steunt u de slachtoffers en het werk van ons als Reformatorisch Meldpunt.

Tenslotte: zonder financiële middelen kan het werk van het Reformatorisch Meldpunt niet blijven doorgaan. Wilt u (ook) dit jaar meehelpen om ons werk voor slachtoffers van seksueel misbruik mogelijk te maken? Geef dan uw gift via de doneer pagina of maak zelf uw bijdrage over op IBAN: NL69 RABO 0107 7689 17 t.n.v. Reformatorisch Meldpunt.